biblický zemepis
Ninive  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Mesto Ninive založil Nimród (Genezis 10:11) na ľavom (východnom) brehu rieky Tigris v Mezopotámii. Bolo to veľmi významné mesto Asýrskej ríše a približne od r. 1820 pr. Kr. sa stalo jej hlavným mestom.

Čítať ďalej...
 
Palestína  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   

(z hebr. Pelištím) - výraz, ktorý používa grécky historik Hérodotos (5. stor. pr. Kr.) pre južnú Sýriu a neskôr Rímania pre Kanaán. V latinskej podobe Palestina.

Čítať ďalej...