j
ja

V psychologickom a mravnom zmysle označuje vedomie empirického subjektu, ktorý sa sám takto potvrdzuje.

Čítať ďalej...
 
jazyk

Jazyk (franc. langue) je jazykový systém, vlastný určitému ľudskému spoločenstvu.

Čítať ďalej...
 
jedinečnosť, jedinečný

Jedinečnosť je vlastnosť jedinečného (napríklad Boh Biblie je jediný a jedinečný).

Čítať ďalej...
 
jednanie

Vlastná činnosť nejakej bytosti či činiteľa bez vplyvu nejakej vonkajšej príčiny.

Čítať ďalej...
 
jednoduchý

Vyjadruje to, čo je nerozložiteľné buď ako substancia (Leibnizova monáda), alebo ako predmet poznania (Descartove „jednoduché podstaty“), alebo ako prírodné prvky (chemické prvky). Rovnako môže označovať to, čo je ľahko dostupné, alebo to, čo neobsahuje prídavné prvky.

 
jednota

Abstraktne povaha toho, čo je jedným, a to aj napriek rozmanitosť svojich zložiek (jednota sveta, jednota ja, atď.).

 
jednotka

Jednotka je to, čím meriame mnohosť. V matematike číslo jedna, vo fyzike konečná veličina, ktorá slúži ako základ pre meranie iných veľkostí toho istého druhu (kilogram, meter).

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 2