evanjelium
Obsah kategórie "evanjelium" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha
 učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.


Matúš 28:19-20


Čítať ďalej...
 
Pavlove misijné cesty PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


V Jeruzaleme sa na Letnice po zostúpení Svätého Ducha sformovalo spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista, ktoré je počiatkom Cirkvi (Skutky 2:47), ktorú zasľúbil zbudovať Pán Ježiš Kristus počas svojej pozemskej služby (Matúš 16:18). Evanjelium Ježiša Krista, dobrú správu o spasení z milosti, raná cirkev zvestovala najprv v Jeruzaleme a v jeho okolí a neskôr sa táto zvesť šírila do ostatných krajín vtedajšieho sveta.

Čítať ďalej...
 
Pavlova cesta do Ríma PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

…všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím povolaným svätým: milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista!

Rímskym 1:7

Čítať ďalej...
 
Pavlove listy z väzenia PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Pavol bol po uväznení v Jeruzaleme ešte dva roky väznený v Cezarei, najprv za pôsobenia rímskeho prokonzula Felixa a potom za jeho nástupcu Festa.
Čítať ďalej...
 
Raná cirkev a rímska moc PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Pastoračné epištoly zostávajú, podľa biblistov (pozri napr. Merrill C. Tenney: O Novém zákoně), stále najcennejším prameňom informácií o spôsobe života cirkvi v období do konca šiesteho desaťročia 1. st. po Kr. (pozri článok Listy z väzenia a pastoračné epištoly v Solas 16, str. 12).
Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 2