d
darvinizmus

V užšom zmysle je darvinizmus biologické učenie, ktoré vytvoril Darwin. V obecnejšom poňatí je darvinizmus evolučné učenie, v ktorom prirodzený výber hrá významnú a podstatnú úlohu.

 
dav

Starobylo „tlak“ (porovnaj ruské davlenije), pozdejšie „tlačenica“.

Čítať ďalej...
 
dedičnosť

V právnom zmysle tento pojem označuje prenos oprávnenia k niečomu dedičným právom (dedičnosť práv k majetku).

Čítať ďalej...
 
deduktívny, dedukcia

Úsudok sa nazýva deduktívnym, ak logicky vyjadruje záver, nutne vyplývajúci z daných výrokov.

Čítať ďalej...
 
definícia

(z lat. definitio, vymedzenie): Operácia, ktorá vymedzuje obsah pojmu. Vo formálnej logike je zvykom vytvárať ju pomocou najbližšieho nadradeného rodu a druhového rozdielu.

Čítať ďalej...
 
deizmus

Učenie, ktoré uznáva existenciu Boha, chápaného ako Najvyššej bytosti s bližšie neurčenými vlastnosťami, v protiklade k osobnému Bohu, ktorý je známi na základe zjavenia. Deisti boli často odporcovia kresťanstva, bolo ich hodne medzi encyklopedistami 18. storočia a všeobecne boli považovaní za utajených ateistov.

 
deklarácia

– ie ž. /lat./ 1. odb. slávnostné verejné vyhlásenie 2. polit. slávnostné vyhlásenie politických zásad vyššími štátnymi orgánmi

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 5