b
baránok


Baránok bol dôležitou súčasťou takmer každej obete už od najstarších dôb, a to ešte pred nariadeniami Mojžišovho zákona, napr. 1. Mojžišova 22:7-8. Podobne tomu tak bolo aj pri východe z Egypta (2. Mojžišova 12:3 a 5).

Čítať ďalej...
 
Baránok Boží


Baránok Boží je označenie, ktoré Ján Krstiteľ pripísal Ježišovi (Ján 1:29 a 36). Tým nadväzuje na proroka Jeremiáša (Jeremiáš 11:19) a proroka Izaiáša:

Čítať ďalej...
 
boh
Náboženský a obecne používaný pojem boha označuje nadprirodzenú bytosť, bytosť nad všetkým bytím (nad každou existenciou), ktorá je predmetom uctievania.
Čítať ďalej...
 
byť

jestvovať, vyskytovať sa, existovať; existovať v čase a priestore

Čítať ďalej...
 
bytie
Tento pojem je obtiažne definovať, lebo v každej definícii sa aspoň implicitne objavuje slovo „je“, takže tu vzniká bludný kruh. Predsa však:
Čítať ďalej...
 
bytosť

čo je samostatné živé alebo za živé považované súcno

Čítať ďalej...