Najnovšie články

o Biblii
Obsah kategórie "o Biblii" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Vyznanie a rady neznámeho autora ako predslov k tejto kategórii:


Čítať ďalej...
 
Vezmi a čítaj PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Ľudia berú do rúk a otvárajú Bibliu z najrôznejších dôvodov. Niektorí v nej hľadajú usmernenie pre svoj život, iní sa snažia v nej nájsť niečo zaujímavé a iní zase hľadajú pravdu.

Čítať ďalej...
 
Účel štúdia Biblie PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Môžeme si položiť otázku: Prečo máme študovať Bibliu? To, že berieme do ruky Bibliu, čítame a študujeme ju, vychádza z viery, že: "... za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi" (Židom 1:1) a časť toho čo povedal je zapísané v Písme.

Čítať ďalej...
 
Dva prístupy k štúdiu Biblie PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

V Biblii máme uvedené niekoľko príkladov ľudí, ktorí sú daní ako vzor pre jej štúdiu. Bol to Ezdráš o ktorom je napísané, že: "Lebo Ezdráš bol ustavil svoje srdce spytovať zákon Hospodinov a činiť a učiť v Izraelovi ustanovenie a súd" (Ezdráš 7:10).

Čítať ďalej...
 
Späť ku knihe Genezis PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Úvod

Kniha Genezis je základnou knihou Biblie a podstatou celej kresťanskej viery a života. Smutnou skutočnosťou je, že mnohí kresťania boli zvedení k domnienke, že na tom vlastne nezáleží, či prijmeme Genezis doslovne alebo nie. Mnohí návštevníci cirkevných zhromaždení si myslia, že prijímať evolúciu ako spôsob, ktorým Boh tvoril, je prípustné. To isté si myslia o evolučnej časovej tabuľke počítajúcej s miliardami rokov existencie vesmíru, Zeme a života. Genezis je základom celej Biblie.

Čítať ďalej...