Najnovšie články

o Biblii
Obsah kategórie "o Biblii" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Vyznanie a rady neznámeho autora ako predslov k tejto kategórii:


Čítať ďalej...
 
Vezmi a čítaj PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Ľudia berú do rúk a otvárajú Bibliu z najrôznejších dôvodov. Niektorí v nej hľadajú usmernenie pre svoj život, iní sa snažia v nej nájsť niečo zaujímavé a iní zase hľadajú pravdu. Ďalší túžia po hojivom lieku pre svoju ubolenú dušu a rozbúrené srdce. Alebo hľadajú v nej múdrosť a poznanie. Jedni hľadajú spásu a ďalší považujú čítanie Biblie za svoju kresťanskú povinnosť. Niektorí túžia po tom, aby skrze Bibliu k ním hovoril Boh a iní z nej čerpajú námet pre svoje kázanie.

Čítať ďalej...
 
Účel štúdia Biblie PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Môžeme si položiť otázku: Prečo máme študovať Bibliu? To, že berieme do ruky Bibliu, čítame a študujeme ju, vychádza z viery, že: "... za dávna mnoho ráz a mnohým spôsobom hovorieval Boh otcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v Synovi" (Židom 1:1) a časť toho čo povedal je zapísané v Písme. A bolo to zapísané pre nás a na náš úžitok, lebo: "Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravodlivosti,..." (2. Timoteovi 3:16) "... a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov" (1. Korintským 10:11) "aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený" (2. Timoteovi 3:17), "lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej" (Rímskym 15:4) "a dobre robíte, že máte naň obrátený svoj pozor ako na sviecu, svietiacu na šerom mieste, dokiaľ by sa nerozvidnel deň, a nevzišla dennica vo vašich srdciach,..." (2. Petra 1:19).

Čítať ďalej...
 
Dva prístupy k štúdiu Biblie PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


V Biblii máme uvedené niekoľko príkladov ľudí, ktorí sú daní ako vzor pre jej štúdiu. Bol to Ezdráš o ktorom je napísané, že: "Lebo Ezdráš bol ustavil svoje srdce zpytovať zákon Hospodinov a činiť a učiť v Izraelovi ustanovenie a súd" (Ezdráš 7:10), veriaci v Berei: "A bratia hneď cez noc vyslali Pavla a Sílasa do Beree, ktorí prijdúc ta odišli do synagógy Židov. A tí boli šľachetnejší ako tí v Tesalonike a prijali slovo s celou ochotou a skúmali písma každý deň, či je tomu tak" (Skutky 17:10-11) a usmernenie apoštola Pavla Timoteovi: "Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, ako sa patrí" (2 Timoteovi 2:15).

Čítať ďalej...
 
Späť ku knihe Genezis PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Úvod

Kniha Genezis je základnou knihou Biblie a podstatou celej kresťanskej viery a života. Smutnou skutočnosťou je, že mnohí kresťania boli zvedení k domnienke, že na tom vlastne nezáleží, či prijmeme Genezis doslovne alebo nie. Mnohí návštevníci cirkevných zhromaždení si myslia, že prijímať evolúciu ako spôsob, ktorým Boh tvoril, je prípustné. To isté si myslia o evolučnej časovej tabuľke počítajúcej s miliardami rokov existencie vesmíru, Zeme a života. Genesis je základom celej Biblie.

Čítať ďalej...