Najnovšie články

výklady
Obsah kategórie "výklady" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom,

ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete


Títovi 2:11-12


Čítať ďalej...
 
Kľúče nebeského kráľovstva - výklad PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Výklad časti verša Matúš 16:19.


Predhovor

Keď som sa pred rokmi vrátil k Bohu, veľmi som túžil rozumieť jeho slovu zapísanému v Biblii. Čítal som, rozjímal a skúmal. Mal som mnoho príležitostí zhovárať sa s rôznymi veriacimi a v rozhovoroch prišla reč aj na kľúče nebeského kráľovstva, ktoré Ježiš Kristus zasľúbil Petrovi v Mt16:19. Snažili sa mi vysvetliť, aké to boli kľúče a aké boli a aj sú ich dôsledky aj do dnešných dní.

Čítať ďalej...
 
Či sme neprorokovali v tvojom mene? PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Výklad textu Matúš 7:21-23


Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene…!? Toto sú slová zo siedmej kapitoly Evanjelia podľa Matúša (verše 21-23). Čo znamenajú tieto verše a o kom sa v nich hovorí. Na tieto a im podobné otázky sa snaží odpovedať tento výkladový článok.

Čítať ďalej...
 
Trúba veľkého zvuku a trúba Božia PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


A pošle svojich anjelov s trúbou veľkého zvuku, a zhromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jedných končín nebies až po ich druhé končiny.

Matúš 24:31

Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv.

1. Tesalonickým 4:16


Pred nejakým časom mi brat položil nasledovnú otázku: "Je trúba veľkého zvuku vo verši Matúš 24:31 totožná s trúbou Božou z 1.Tesalonickým 4:16?" Skôr než na túto otázku odpovieme, preskúmajme oba verše v ich kontexte.

Čítať ďalej...