I
idea, vrodené idey

V bežnom význame sa slovo idea používa ako synonymum k výrazom označujúcim koncepciu, pojem, predstavu niečoho (ide vedeckosti, spravodlivosti).

Čítať ďalej...
 
ideácia
Utváranie a logické usporiadavanie myšlienok (ideí) a pojmov v mysli.
 
idealizmus

Takto sa označujú súhrnné filozofické smery, ktoré akúkoľvek existenciu prevádzajú (transformujú) na myslenie – buď v skutočnosti alebo v poznaní.

Čítať ďalej...
 
ideálny, ideál

Ako ideálne sa označuje to, čo sa vzťahuje k nejakej idei, veľmi často v protiklade k tomu, čo je empirické (ideálna spravodlivosť).

Čítať ďalej...
 
identifikácia

Proces, ktorým nejaký objekt identifikujeme (zisťujeme jeho totožnosť, identitu) buď rozpoznaním už skôr známej identity, alebo rozpoznaním jeho príslušnosti k určitej logickej triede, alebo rozpoznaním ekvivalencie triedy, ku ktorej patrí, s triedou inou.

 
identita, princíp identity

Vlastnosť toho, čo je identické, t.j. zhodné (totožné v jedinečnosti, rovnaké) , aj keď hoci rôzne vnímané alebo nazývané.

Čítať ďalej...
 
ideológia

Termín vytvorený Destuttem de Tracy roku 1796 k označeniu vedy, ktorej predmetom je vznik ideí.

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 6