v
variant

-u m. /lat./ 1. odb. obmenená podoba, obmenené znenie, spracovanie dačoho; obmena

Čítať ďalej...
 
variantný

/lat./ odb. tvoriaci varianty;

Čítať ďalej...
 
varieta

-y ž. /lat./ 1. obmena, rozmanitosť, rôznosť, pestrosť

Čítať ďalej...
 
večnosť

Večnosť sa bežne chápe ako nekonečné trvanie, ako čas plynúci buď lineárne alebo niekedy cyklicky (večný návrat), bez počiatku alebo konca (naturalizmus, dialektický materializmus). Filozofia večnosť spája s nečasovosťou, s tým, čo nepodlieha ani vzniku ani zániku.

 
veda, scientizmus

Každé prepracované a obecné rozumové poznanie, vychádzajúce z pozorovania, rozvažovania alebo experimentu, sa nazýva veda. Stojí v protiklade predovšetkým voči bezprostrednému názoru či poznatku. „Veda nie je o jednotlivom“ (Aristoteles). Predmetom vedy je teda odhaľovanie a formulovanie zákonov, ktorými sa riadia javy, a potom zostavenie teórií z týchto zákonov.

Čítať ďalej...
 
vedenie

Obecné synonymum poznania alebo vedy. V prísnom slova zmysle by sa malo používať len pre označenie systematického súboru poznatkov, ktorý nie je prípadne totožný s vedou: v takomto prípade by sa mohlo jednať o filozofiu.

 
vedomie

(z lat. conscientia; latinská etymológia navodzuje predstavu poznania, respektíve vedenia): Vedomie ako „bezprostredná danosť“ vymedzuje ponajprv prítomnosť subjektu voči sebe samému a jeho vzťah k svetu.

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 5