B
Bacon Francis

(1561-1626), anglický filozof, predstaviteľ empirizmu, štátnik, právnik, systematik nového vedeckého programu (Instauratio Magna) zhrňujúci aq formulujúci požiadavky renesancie voči vede.

Čítať ďalej...
 
Bacon Roger

Roger Bacon (okolo 1214 - 1292). Anglický filozof, teológ, prírodovedec a gramatológ. Predstaviteľ oxfordskej scholastiky 13. storočia.

Čítať ďalej...
 
Barth Karol

Karol Bart (1886-1968). Švajčiarsky protestantský teológ. V opozícii k liberálnemu protestantizmu 19. storočia a ovplyvnený novokantovstvom rozpracoval koncepciu tzv. dialektickej teológie, zdôrazňujúcu predovšetkým plnú mimosvetskosť Boha

Čítať ďalej...