n
naboženstvo

náboženstvo (lat. religio od relegere, ctiť, rešpektovať, alebo od religare, viazať): systém viery a uctievania. Tento výraz sa tiež používa pre ľudskú snahu páčiť sa Bohu alebo bohom.

Čítať ďalej...
 
nadčlovek

Tento výraz prevzal Nietzsche od Goetha a označil ním „vyšší typ človeka“, utváraného vôľou k moci.

 
nadhlavník


Nadhlavník alebo zenit  je poloha hviezdy alebo iného nebeského telesa priamo nad pozorovateľom.

Čítať ďalej...
 
nadhodnota

Pojem, ktorý Marxovi umožnil definovať v čom spočíva vykorisťovanie proletárov vlastníkmi výrobných prostriedkov. Pretože majiteľovi neplynie zisk zo strojového vybavenia ani zo surovín, ale len z práce vykonanej robotníkom.

Čítať ďalej...
 
nadstavba

V marxizme označuje akýkoľvek prvok (morálny, intelektuálny, právny, estetický, politický, filozoficky, atď.), ktorý – aj keď sa zdá nezávislý a vyvíjajúci sa len v závislosti na vlastnej histórii, je v skutočnosti určovaný ekonomickou základňou spoločnosti.

 
náhoda

Zo subjektívneho hľadiska náhode obvykle pripisujeme každú udalosť, ktorá sa nás bližšie dotýka nepredvídateľným spôsobom, a preto sa nám javí tak, ako by sa vymykala bežnému rámcu diania v medziach jeho deterministického chápania.

Čítať ďalej...
 
náhodilý, kontingentný

Týmto slovom označujeme všetko, čo rovnako dobre môže byť ako nebyť. Náhodilé tedy implikuje, že neexistuje naprostý determinizmus.

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 5