o autorovi


Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.


Po ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave v roku 1964 v odbore experimentálna fyzika pôsobil ako pedagogicko-vedecký pracovník na Žilinskej univerzite v Žiline. Prednášal všeobecnú fyziku pre denné a diaľkové formy inžinierskeho štúdia. Vo výskumnej práci sa venoval vyšetrovaniu vlastností polovodičových materiálov v silných elektrických a magnetických poliach a neskôr vyšetrovaniu fázových prechodov vo feroelektrických látkach ultrazvukom.


Po tom, ako v roku 1992 uveril v Ježiša Krista, slúžil aj zvesťou evanjelia medzi študentmi.

V súčasnosti sa venuje hlavne publicistike. Je predsedom a štatutárom občianskeho združenia Solas, zodpovedným redaktorom časopisu Solas a riadi vydavateľstvo SOLAS.


 
Kontakt na autora PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Vaše pripomienky a otázky mi môžete napísať a poslať na jednu z adries:


Čítať ďalej...
 
Vyznanie viery PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

V nasledovných riadkoch predkladám vyznanie svojej viery a aspoň z čiastky v nich chcem načrtnú to, čo som z milosti nášho Stvoriteľa, Vykupiteľa a Pána dostal po pokání a uverení v evanjelium a dostávam v živote s ním a za čo mu s vďakou a pokorou vzdávam úctu a velebím ho.

Čítať ďalej...
 
Piesne chvály PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Spievame piesne chvály a vďaky

Čítať ďalej...
 
Vedecké a odborné práce a články - zoznam PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Zoznam graduačných a pedagogických prác; zoznam článkov uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch; ohlasy na uverejnené publikácie; podiel na riešení úloh štátneho základného, rezortného a fakultného plánu výskumu.

Čítať ďalej...
 
Zoznam publikácií náboženského charakteru PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Čítať ďalej...
 
Zoznam článkov uverejnených v časopise Solas PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Články uverejnené v časopise Solas a na web stránke "www.solas.sk"


Čítať ďalej...
 
Zoznam článkov uverejnených v iných časopisoch PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Články uverejnené v iných časopisoch a na ich web stránkach

Čítať ďalej...
 
Články autora uverejnené na tejto web stránke PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Linky na tematicky zoradené články

Čítať ďalej...
 
Zoznam audiozáznamov PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Zoznam audiozáznamov prednášok prednesených na konferenciách a seminároch


Čítať ďalej...