ch
chaos

U Grékov, predovšetkým podľa Hésiodovej kozmogógie, je chaos prvotné prázdno, počiatočná hlbina (priepasť, súvisí asi s gr. chainó, zívam, porovnaj naše „zívajúca priepasť“, „zívajúca prázdnota“), ktorá predchádza pred vznikom vecí.

Čítať ďalej...
 
charizma

(z gr. charizma, milosť, dar): Podľa gr. predstáv jedná sa o dar, prijatí od prírody alebo od bohov, ktorý stavia šťastného nositeľa výnimočných vlastností a schopností nad bežný priemer.

Čítať ďalej...
 
chovanie (psychológia chovania)

Psychológia, založená na pozorovaní chovania, ktorá redukuje mentálne prejavy subjektu na úroveň epifenoménov (povrchových javov).

Čítať ďalej...
 
chvála

..., chváliť, chválenie v zmysle uznať niečie zásluhy; nadšený a vďačný súhlas s jeho činmi. V celom stredoveku bola chvála, uznanie, súhlas životným cieľom človeka. Stoickí filozofi pokladali za nutné podávať návod, ako sa stať nezávislým na chvále človeka.

Čítať ďalej...
 
chyba

Porušenie pravidla či normy, ktorú bolo treba rešpektovať (často až v pohľade späť). Môže sa použiť vo význame mravnom, logickom (chybná úvaha), estetickom (chyba vkusu) alebo obecne technickom (pravopisná chyba).