Najnovšie články

úvahy
Obsah kategórie "úvahy" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia,

to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!


Rímskym 12:2

Čítať ďalej...
 
Cesta spasenia hriešnika PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

(Zo série článkov: Malé úvahy o veľkých veciach)


V Adamovi všetci zhrešili a nemajú slávy Božej (Rímskym 5:12, 10:23). Boh poslal svojho Syna v podobnosti tela hriechu, aby odsúdil hriech v tele (Rímskym 8:3). Ľudia pred Golgotou očakávali Spasiteľa a teraz sa už celé pokolenia dívame späť na kríž, kde zomieral Ježiš Kristus za hriech ľudstva. Tam sa stala milosť hriešnemu ľudstvu. Spasení sme z milosti skrze vieru, nie zo skutkov, ako je napísané v Efezským 2:8-9.

Čítať ďalej...
 
Láska ako dar PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


(Zo série článkov: Malé úvahy o veľkých veciach)


Keď čítame Rímskym 5:5 uvedomujeme si, že láska je dar nám daný skrze Svätého Ducha: „… lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorý nám je daný.

Čítať ďalej...
 
Čo je teológia? 1. časť PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Čo je teológia? Úvaha.


alebo

 

Čo hovoria teológovia o teológii a prečo položiť do svojho duchovného života aj základy teológie?


 1. časť.

 

Čítať ďalej...
 
Čo je teológia? 2. časť PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Čo je teológia?  Úvaha


2.časť


Túto časť začneme úvahou o druhoch náboženskej autority.

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 2