o slovníku
Slovník

vybraných filozofických, teologických, odborných termínov a cudzích slov.

Čítať ďalej...