m
mágia

Pôvodný význam: Veda a umenie mágov, t.j. médskej a neskôr perskej kňazskej kasty, v gréckom a rímskom staroveku praktiky osôb schopných vyvolať neobyčajné javy.

Čítať ďalej...
 
makrokozmos, mikrokozmos

(z gr. veľký, malý kozmos): Makrokozmos je vesmír vo svojom celku, mikrokozmos je telo človeka.

 
manicheizmus

V historickom zmysle je to Manesovo kacírstvo (3. storočie), ktorý chcel zmieriť kresťanstvo so starším Zarathuštrovým (Zoroastrovým) dualistickým náboženstvom. Obecne sa týmto výrazom označuje každý svetový názor hlásajúci, že existujú dva princípy, Dobro a Zlo, ktoré medzi sebou neustále zápasia.

 
mať

Pojem používaný hlavne vo fenomenológii u niektorých existencionalistov k označeniu vzťahu, ktorý sa líši ako od Byť (identita) tak aj od Robiť (prax).

 
matematika

(z gr. mathéma, učenie, vedenie, znalosť): Výraz „matematika“ označuje súbor vied, ktorých predmetom je číslo (počet, množstvo), poriadok a priestor, napr. algebra, aritmetika, geometria a pod. Niektorí však tvrdia, že matematiku nie je možné zahrnúť pod pojem veda, ale je to samostatná a zvláštna činnosť.

Čítať ďalej...
 
materializmus

(z lat. materia, hmota, látka): Každé učenie, ktoré nepripúšťa inú podstatu alebo skutočnosť než hmotu a myslenie považuje len za vlastnosť hmoty, sa nazýva materializmus.

Čítať ďalej...
 
mechanizácia

Mechanizáciou označujeme v priemyslovej výrobe sústavné nasadenie strojov poháňaných inou energiou, než je energia odvodená od ľudskej alebo zvieracej sily (para, elektrina, jadrová energia).

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 6