M
Margies Wolfhard

sa narodil v roku 1938. Po všeobecnom lekárskom vzdelaní, následnom získaní odbornosti v oblasti internej medicíny a špecializácii na psychoterapiu sa usadil ako internista v Berlíne.

Čítať ďalej...