kontradikcie
Obsah kategorie "kontradikcie"  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Komentáre k niektorým falošným, protirečivým, nezdravým a nebiblickým učeniam

a vyhláseniam


Lebo je mnoho i nepoddajných, márnomluvných a zvoditeľov mysle…

Títovi 1:10

Čítať ďalej...
 
Vychvátenie pred súžením  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Komentár k učeniu o prvom vzkriesení z mŕtvych a vychvátení živých veriacich v evanjelium ešte pred začiatkom veľkého súženia.

Čítať ďalej...