kontradikcie
Obsah kategorie "kontradikcie" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   Komentáre k niektorým falošným, protirečivým, nezdravým a nebiblickým

učeniam a vyhláseniam


Lebo je mnoho i nepoddajných, márnomluvných a zvoditeľov mysle…

Títovi 1:10

Čítať ďalej...
 
Poznámky ku kritike midtribulacionizmu PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Článok je venovaný námietkam, komentárom a kritike tzv. midtribulacionizmu a ich odmietnutiu

Čítať ďalej...
 
Čiastočné vychvátenie Cirkvi a vychvátenie po súžení PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Kritika a odmietnutie oboch učení

Čítať ďalej...
 
Vychvátenie pred súžením PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   Komentár k učeniu o prvom vzkriesení z mŕtvych a vychvátení živých veriacich v evanjelium ešte pred začiatkom veľkého súženia.

Čítať ďalej...