l
láska

Pojem označuje rôzne city, líšiace sa ako svojim premetom (láska materinská, láska k vlasti, atď.), tak aj svojim cieľom. Spoločné im je to, že vedú subjekt k nejakému „predmetu“. Obecne sa uznáva, že je láska protikladom egoizmu.

Čítať ďalej...
 
laxný

(lat.) - nedbajúci o mravné predpisy; ľahostajný, nevšímavý

Čítať ďalej...
 
legalita, zákonnosť

Z právneho hľadiska je to vlastnosť toho, čo je v súlade s platnými zákonmi.

Čítať ďalej...
 
liberalizmus

Význam tohto nejednoznačného termínu je rôzny a to podľa toho, či sa vzťahuje k oblasti politického zriadenia alebo k oblasti ekonomickej.

Čítať ďalej...
 
libido

Termín používaný Freudom (v latinčine je to túžba, želanie, žiadosť) k označeniu dynamiky sexuálneho pudu v psychickom živote (predovšetkým v nevedomom).

 
lingvistika
- y ž. (lat. lingua, jazyk): Veda skúmajúca jazyk, reč, vo svojej dnešnej podobe.
Čítať ďalej...
 
logika

(gr. logikos, týkajúci sa reči): V najobecnejšom zmysle logika je veda, ktorej predmetom sú súdy (výroky) v ich aplikácii k rozlišovaní pravdivého od nepravdivého.

Čítať ďalej...
 
Ďalšie články...
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 2