publikácie
Materialistický a biblický pohľad na svet - 1. diel PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Materialistický pohľad na svet


(upútavky na publikáciu; ISBN 978-80-971486-4-5)


Čítať ďalej...
 
Materialistický a biblický pohľad na svet - 2. diel PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Biblický pohľad na svet


(upútavky na publikáciu; ISBN 978-80-971486-5-2)Čítať ďalej...
 
Žena je slávou mužovou PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

...ale žena je slávou mužovou.

 1. Korintským 11:7

Čítať ďalej...
 
Stráž svoje srdce PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život

Príslovie 4:23


Úvod

Strážime si rôzne veci. Predovšetkým tie, ktoré sú pre nás drahé, ktoré pre nás majú veľkú hodnotu. Niektoré z nich si dávame dokonca aj poistiť. Strážime si svoje veci: trezor, auto, byt, dom – skrátka dávame si pozor na svoj majetok pred odcudzením, chránime ho a zabezpečujeme proti poškodeniu. Je to správne? Myslím si, že to nie je nesprávne, lebo musíme byť opatrní, ostražití, rozumní. Písmo nás vedie aj k tomuto. Treba nám tieto veci strážiť z rôznych dôvodov. Ale Boh nám hovorí: „Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce“.

Čítať ďalej...
 
Veda verzus Darwin PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Keď sa pozrieme na úžasnú rozmanitosť a zložitosť života, nevyhnutne povstane otázka: Vďaka čomu toto všetko vzniklo? Bola to jednoducho náhoda a nevyhnutnosť, neriadené prírodné  sily, alebo tu ide o niečo iné? Existuje zámer, plán, projekt vytvorený inteligenciou?

Myslím, že toto je najzákladnejšia otázka

Philip E. Johnson

Predhovor
V polovici 19. storočia, teda približne pred 150 rokmi, Charles Darwin verejnosti predložil svoju predstavu o vzniku rôznych foriem života cestou náhody, prirodzeného výberu, mutácií a dlhých časových období. Darwinovo učenie podstatným spôsobom ovplyvnilo a zmenilo myslenie ľudstva.
Čítať ďalej...