vyučovanie
Obsah kategórie "vyučovanie" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nezkúsený v slove spravodlivosti, lebo je nedospelý.
Ale dokonalých pokrmom je tvrdý pokrm, tých, ktorí pre zvyklosť majú

vycvičené zmyslové ústroje a tak spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo zlé!

Preto zanechajúc počiatky učenia o Kristu nesme sa k dokonalosti

a neklaďme zase základu…


Židom 5:13-6:1

Čítať ďalej...
 
Hľa, Baránok Boží! PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Preto vchádzajúc do sveta hovorí: Obeti a posvätného daru si nechcel, ale si mi ustrojil telo.

V zápalných obetiach ani v obetiach za hriech si nemal záľuby. Vtedy som povedal:

Hľa, idem - v záhlaví knihy je napísané o mne - aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu.

Židom 10:5-7

Čítať ďalej...
 
Všetkým, ktorí ho prijali PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda a Peter Vajda   


Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej

ospravedlňovaní súc darmo jeho milosťou, skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi.

Rímskym 3:23–24

Čítať ďalej...
 
Vzkriesený PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Ženám, ktoré prišli ku Kristovmu hrobu a divili sa, že telo Pána Ježiša Krista tam nie je, anjel povedal:

„Niet ho tu, lebo vstal, tak ako povedal“

Matúš 28:6.

Čítať ďalej...
 
Vyvýšený a Oslávený PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Potom ich vyviedol von až do Betánie a pozdvihnúc svoje ruky dal im požehnanie.

A stalo sa v tom, keď ich žehnal,že sa bral preč od nich a vznášal sa hore do neba.

A oni pokloniac sa mu navrátili sa do Jeruzalema s velikou radosťou.

A boli po celý čas v chráme a chválili Boha a dobrorečili mu.

Lukáš 24:50–53

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 8