o cirkvi
Obsah kategórie "o cirkvi" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


…zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti

Matúš 16:18Čítať ďalej...
 
Neodchádzajte z Jeruzalema PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


A zhromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema,

ale aby čakali zasľúbenie Otcovo…

Skutky 1:4

Čítať ďalej...
 
Cirkev prvorodených 1 PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Ale ste pristúpili k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených
Židom 12:22-23Úvod


V dejinách ľudstva existuje veľa udalostí, ktoré podstatne ovplyvnili jeho históriu. Poznáme mnoho takých časových míľnikov po ktorých obraz sveta bol podstatne iný ako predtým. Jeden z nich je deň Letníc, 50 deň po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. "Letnice sú dňom otvorenia závete Ježiša Krista ako posledného Adama, narodeninami Cirkvi a dňom otvorenia Božieho kráľovstva v novozákonnom zmysle" (E. Sauer, str. 44).

Čítať ďalej...
 
Cirkev prvorodených 2 PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Ale ste pristúpili k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených
Židom 12:22-23Pôvod (etymológia) a zmysel (definícia) slova cirkev


Nedá sa s určitosťou zistiť, kto prvýkrát použil grécke slovo "eklézia" vo vzťahu k novozákonnej Cirkvi. Na jednej strane hovoril Ježiš pôvodne už v Matúšovi 16:18 a 18:17 a na druhej strane používa Pavel grécke slovo eklézia tak, že je možné tento pojem predpokladať už v dobe pred jeho účinnosťou (Galatským 1:13, Filipským 3:6, 1. Korintským 15:9). Týmto slovom začali všetky kresťanské spoločenstvá označovať prvýkrát už grécky hovoriaci židovskí kresťania.

Čítať ďalej...
 
Cirkev prvorodených 3 PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   

Ale ste pristúpili k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených
Židom 12:22-23Doba vzniku Cirkvi a jej charakteristické znaky


V starozákonnej dobe Boh často povolával a zhromažďoval buď jednotlivcov alebo skupiny ľudí. Tak si v Starom zákone môžeme prečítať o povolaní Noeho a jeho rodiny, Abraháma, Izáka, Jakoba a nakoniec povolanie Izraela a sľub jemu daný po babylonskom zajatí.

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 2