r
racionalizmus

(z lat. ratio, dôvod, rozum): Týmto termínom je možné nazvať každú doktrínu, ktorá z metafyzického hľadiska prehlasuje, že nič neexistuje bez dôvodu a teda nič nie je nepochopiteľné rozumom.

Čítať ďalej...
 
racionálny

To, čo patrí k podstate rozumu, alebo je s ním v zhode. To, čo postupuje operáciami vychádzajúcimi jedine z rozumu, nezávisle na skúsenosti (napríklad matematika ako racionálna veda).

 
rasa, rasizmus

Rasou nazývame súhrn spoločných dedičných rysov (morfologických, anatomických atď.), ktorými sa vyznačuje istá skupina daného druhu.

Čítať ďalej...
 
realizmus

(z lat. realis, skutočný, vecný): V metafyzike označuje súhrnne každé učenie tvrdiace, že súcna (bytia) existujú nezávisle na tom, či sme schopný dospieť myslením k ich poznaniu.

Čítať ďalej...
 
reč

Funkcia jazykového vyjadrovania myšlienok, líšiaca sa od prostriedkov komunikácie, aké sa vyskytujú u niektorých zvierat, svojou sústavnosťou a založením na javu dvojitej artikulácie.

Čítať ďalej...
 
receptor

Receptor alebo zriedkavo prijímač je špecifická štruktúra, ktorá je schopná prijať signál, ktorý môže mať fyzikálnu alebo chemickú podstatu.

Čítať ďalej...
 
redukcia

(lat., prevedenie): Premena nejakého údaja (zvlášť logického) do použiteľnejšej alebo jednoduchšej formy. Redukcia ad absurdum označuje úsudok, ktorý vyvracia nejaké tvrdenie tým, že dokazuje, že by viedlo k nemožnému záveru.

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 6