E
Einstein Albert

Albert Einstein (1879-1955). Nemecký fyzik, autor teórie relativity. Vyšiel z fundamentálnej kritiky priestorových a časových predstáv.

Čítať ďalej...