Zoznam článkov uverejnených v časopise Solas  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Články uverejnené v časopise Solas a na web stránke "www.solas.sk"Články sú zgrupované podľa vydavateľských ročníkov


Plnosť Božieho zaopatrenia (Solas číslo 1, zima 2008, str. 2-3)

Posvätenie (Solas číslo 1, zima 2008, str. 4-10)


Na päťdesiaty deň (Solas číslo 2, jar 2009, str. 2-3)

Solas gratia (Solas číslo 2, jar 2009, str. 4-7; článok redakcie)

Všetkým, ktorí ho prijali (Solas číslo 3, leto 2009, str. 35-40; spoluautor: Peter Vajda)

Stvorení k chvále a uctievaniu (Solas číslo 4, jeseň 2009, str. 2-6)

Ovocie, ktoré zostáva (Solas číslo 5, zima 2009, str. 2-4; článok redakcie)

O ovocí Ducha (Solas číslo 5, zima 2009, str. 4-11)


Poznanie Boha (Solas číslo 6, jar 2010, str. 2-4; článok redakcie)

Vzkriesený (Solas číslo 6, jar 2010, str. 21-23)

Vyvýšený a Oslávený (Solas číslo 6, jar 2010, str. 24-25)

Utrpenie veriaceho (Solas číslo 7, leto 2010, str. 2-3; článok redakcie)

Vojdi do svojej komôrky (Solas číslo 8, jeseň 2010, str. 2; článok redakcie)

O nič sa nestarajte (Solas číslo 8, jeseň 2010, str. 3)

Prišiel, aby slúžil (Solas číslo 9, zima 2010, str. 2-4; článok redakcie)


Ospravedlnený v Kristovi (Solas číslo 10, jar 2011, str. 3; článok redakcie)

Pred súdnou stolicou Kristovou (Solas číslo 10, jar 2011, str. 18-19)


Hľa, Baránok Boží! (Solas číslo 14, jar 2012, str. 2)

Všetkým národom (Solas číslo 15, leto 2012, str. 2)

Pavlove misijné cesty (Solas číslo 15, leto 2012, str. 13-19)

Ukončenie Pavlových misijných ciest (Solas číslo 15, leto 2012, str. 19-20)

Pavlova cesta do Ríma (Solas číslo 16, jeseň 2012, str. 9-11)

Listy z väzenia a pastoračné epištoly (Solas číslo 16, jeseň 2012, str. 12-15)

Raná cirkev a rímska štátna moc (Solas číslo 17, zima 2012, str. 38-39)

Konflikt ranej cirkvi s judaizmom (Solas číslo 17, zima 2012, str. 40-42)


Hospodinove slávnosti (Solas číslo 18, jar 2013, str. 9-16)

Ustanovenie Večere Pánovej (Solas číslo 18, jar 2013, str. 17-18)

Ukrižovanie Ježiša Krista chytrosťou a ľsťou (Solas číslo 18, jar 2013, str. 19-21)

Neodchádzajte z Jeruzalema (Solas číslo 19, leto 2013, str. 2)

Slávnosť prvotiny chlebov (Solas číslo 19, leto 2013, str. 3-5)

Veľká noc (Pascha) Židov (Solas číslo 19, leto 2013, str. 6-11)

Hospodinove slávnosti - 5 (Solas číslo 20, jeseň 2013, str. 20-26)

Láska ako dar (Solas číslo 21, zima 2013, str. 2)

Prijať Pána Ježiša Krista (Solas číslo 21, zima 2013, str. 17-20; v spoluautorstve s: Peter Vajda)

O manželstve v dejinách ľudstva (Solas číslo 21, zima 2013, str. 29-39; v spoluautorstve s: Peter Vajda)


Čo s manželstvom predtým rozvedených? (Solas číslo 22, jar 2014, str. 21-24)

Kto prebýva vo veriacom? (Solas číslo 22,jar 2014, str. 21-24; spoluautor: Peter Vajda)

Žena je slávou mužovou (Solas číslo 22, jar 2014, str. 28-39)

Určenie dátumu Veľkej noci (Solas číslo 22, jar 2014, str. 41-43)

Dodatok k článku Žena je slávou mužovou (Solas číslo 23, leto 2014, str. 27)

Budova kresťanskej viery (Solas číslo 23, leto 2014, str. 28-31)

Pokánie z mŕtvych skutkov (Solas číslo 23, leto 2014, str. 32-35)

Rozpoznanie falošného základu (Solas číslo 24, jeseň 2014, str. 35-36)

Stavanie na skale (Solas číslo 24, jeseň 2014, str. 36-40)

Boh zjavený v tele (Solas číslo 25, zima 2014, str. 2-4)

Učenie o viere (Solas číslo 25, zima 2014, str. 27-30)


Evanjelium – Božia moc (Solas číslo 26, jar 2015, str. 2-3)

Viera a nádej (Solas číslo 26, jar 2015, str. 35-37)

Nadovšetko si stráž svoje srdce (Solas číslo 27, leto 2015, str. 17-20)

V abrahámovskej viere (Solas číslo 28, jeseň 2015, str. 11-14)

Uverenie v evanjelium (Solas číslo 28, jeseň 2015, str. 22-28)

Viera v zasľúbenia (Solas číslo 29, zima 2015, str. 11-16)


Čo Písmo učí o krstoch – úvod (Solas číslo 30, jar 2016, str. 19-25)

Jánov krst (Solas číslo 31, leto 2016, str. 18-22)

Z Galiley k Jordánu (Solas číslo 31, leto 2016, str. 23-27)

Krst Svätým Duchom (Solas číslo 32, jeseň 2016, str. 5-12)

Dar Svätého Ducha (Solas číslo 32, jeseň 2016, str. 12-17)

Učel a dôsledky krstu vo Svätom Duchu (Solas číslo 32, jeseň 2016, str. 18-23)

Je každý veriaci pokrstený vo Svätom Duchu? (Solas číslo 32, jeseň 2016, str. 23-31)

Iné učenie o krste vo Svätom Duchu (Solas číslo 32, jeseň 2016, str. 31-36)

Zjednotený s Kristom I (Solas číslo 33, zima 2016, str. 16-19)

Zjednotený s Kristom II (Solas číslo 33, zima 2016, str. 20-24)


Krst ponorením do vody (Solas číslo 34, jar 2017, str. 13-22)

Kto uverí a pokrstí sa (Solas číslo 34, jar 2017, str. 23-26)

Na moju pamiatku (Solas číslo 35, leto 2017, str. 2-5)

Kladenie rúk (Solas číslo 35, leto 2017, str. 8-13)

Rok 2017 - jubilejný rok (Solas číslo 36, jeseň 2017, str. 2)

Protestantská reformácia roku 1517 (Solas číslo 36, jeseň 2017, str. 3-14)

Päť sola (Solas číslo 37, zima 2017, str. 2-3)

Solus Christus - Jedine Kristus (Solas číslo 37, zima 2017, str. 4-20)

Vzkriesenie mŕtvych - úvod (Solas číslo 37, zima 2017, str. 34-36)


Medzi smrťou a vzkriesením (Solas číslo 38, jar 2018, str. 28-31)

Vzkriesenie v Starom a Novom zákone (Solas číslo 38, jar 2018, str. 31-36)

Martin Luther a nemecká reformácia (Solas číslo 39, leto 2018, str. 2-5)

Sola scriptura - Jedine Písmo (Solas číslo 39, leto 2018, str. 5-11)

Druhý príchod Pána Ježiša Krista (Solas číslo 39, leto 2018, str. 19-31)

Druhý príchod - argument zo Zjavenia 6:9-11 (Solas číslo 39, leto 2018, str. 31-32)

Ulrich (Huldreich) Zwingli (Solas číslo 40, jeseň 2018, str. 2-6)

Pred veľkým bielym trónom (Solas číslo 40, jeseň 2018, str. 17-23)

V akom tele (Solas číslo 40, jeseň 2018, str. 23--28)

Účel a dôležitosť vzkriesenia (Solas číslo 40, jeseň 2018, str. 29--37)

Radikálna reformácia (Solas číslo 41, zima 2018, str. 2--5)

Sola fide - Jedine viera (Solas číslo 41, zima 2018, str. 5-8)

Spravodlivosť, viera a ospravedlnenie (Solas číslo 41, zima 2018, str. 9-31)


Ján Kalvín (Solas číslo 42, jar 2019, str. 2-7)

Milosť - výklad pojmu (Solas číslo 42, jar 2019, str. 8-9)

Sola gratia - jedine z milosti (Solas číslo 42, jar 2019, str. 9- 20)

Všetci v Adamovi a všetci v Kristovi (Solas číslo 42, jar 2019, str. 21-27)

Cirkev deväťnásteho storočia A (Solas číslo 43, leto 2019, str. 2-8)

Cirkev deväťnásteho storočia B (Solas číslo 43, leto 2019, str. 9-14)

Sláva - obsah pojmu (Solas číslo 43, leto 2019, str. 15-18)

Soli Deo gloria - Jedine Bohu patrí sláva (Solas číslo 43, leto 2019, str. 18-27)

Krersťanstvo 20. storočia - 1. časť (Solas číslo 44, jeseň 2019, str. 2-8)

Jedine Kristus aj dnes (Solas číslo 44, jeseň 2019, str. 8-11)

Večný súd - 2. časť (Solas číslo 44, jeseň 2019, str. 19-27)

Večný súd - 4. časť (Solas číslo 44, jeseň 2019, str. 30-39)

Kresťanstvo 20. storočia - 2. časť (Solas číslo 45, zima 2019, str. 2-7)

Dve stránky druhého Kristovho príchodu (Solas číslo 45, zima 2019, str. 35-39)


Kresťanstvo 20. storočia - 3. časť (Solas číslo 46, jar 2020, str. 2-7)

Sloboda a slobodná vôľa (Solas číslo 46, jar 2020, str. 7-12)

Odpočinok - 1. časť (Solas číslo 46, jar 2020, str. 16-21)

Odpočinok - 2. časť (Solas číslo 46, jar 2020, str. 27-)

Odpočinok - 3. časť (Solas číslo 46, jar 2020, str. 27-30)

Kresťanstvo 20. storočia - 4. časť (Solas číslo 47, leto 2020, str. 9-11)

Stvorený na Boží obraz (Solas číslo 47, leto 2020, str. 17-25)

Znovuzrodenie (Solas číslo 47, leto 2020, str. 28-35)

Prirodzenosť, identita a... (Solas číslo 48, jeseň 2020, str. 11-18)

Žiadosť, hriech a smrť - 1. časť (Solas číslo 48, jeseň 2020, str. 18-25)

Odpočinok siedmeho dňa (Solas číslo 48, jeseň 2020, str. 33-37)

Oprava textu v Solas číslo 46 a 47 (Solas číslo 48, jeseň 2020, str. 48)

Žiadosť, hriech a smrť - 2. časť (Solas číslo 49, zima 2020, str. 4-14)

Žiadosť, hriech a smrť - 3. časť (Solas číslo 49, zima 2020, str. 14-25)


Starý a nový človek (Solas číslo 50, jar 2021, str. 7-14)

Vyzliekanie a obliekanie (Solas číslo 50, jar 2021, str. 15-25)

Nesmrteľnosť (Solas číslo 51, leto 2021, str. 28-29)

Náš Boh, náš Pán (Solas číslo 53, zima 2021, str. 21-24)

Život, živý (Solas číslo 53, zima 2021, str. 25-33)

Judaizmus a gnosticizmus (Solas číslo 56, jeseň 2022, str. 30-37)


Svet - výklad pojmu (Solas číslo 58, jar 2023, str. 31-39)

Izrael v dejinách spásy - 7. časť (Solas číslo 59, leto 2023, str. 20-33)

Stručná história Izraelského národa - 1. časť (Solas číslo 61, zima 2023, str. 28-40)


Stručná história Izraelského národa - 2. časť (Solas číslo 62, jar 2024, str. 14-25)

Stručná história Izraelského národa - 3. časť (Solas číslo 62, jar 2024, str. 25-33)

Stručná história Izraelského národa - 4. časť (Solas číslo 62, jar 2024, str. 33-41)

Izrael v dejinách spásy - 8. časť (Solas číslo 63, leto 2024, str. 18-40)

Izrael v dejinách spásy - 9. časť (Solas číslo 64, jeseň 2024, str. )     Články uverejnené v mimoriadnych číslach časopisu Solas

     Biblický pohľad na vedu (Solas 1. mimoriadne číslo, február 2009, str. 7-10)

     Zafarbenie krídiel motýľov vydáva svedectvo (Solas 1. mimoriadne číslo, február 2009, str. 11-18)

     Veda o vzniku (života) (Solas 1. mimoriadne číslo, február 2009, str. 19-21)

     Kresťanské korene modernej vedy (Solas 2. mimoriadne číslo, máj 2010, str. 9-13)

     Biblický pohľad na vedu (Solas 2. mimoriadne číslo, máj 2010, str. 13-14)

     Svedectvo fotonických štruktúr a štruturálnych farieb (Solas 3. mimoriadne číslo, máj 2011, str. 44-51)

     Desať otázok a odpovedí na tému Evolúcia a Boh (Solas 4. mimoriadne číslo, marec 2015, str. 23-28)

     Evolučné učenie - stručný historický pohľad  (Solas 5. mimoriadne číslo, december 2015, str. 1-7)

     Neúspech materializmu a Darwinovho učenia (Solas 6. mimoriadne číslo, marec 2016, str. 18-24)

     Čo je čas? (Solas 7. mimoriadne číslo, jún 2017, str. 18-26)

Zoznam článkov je priebežne doplňovaný.Vytvorené dňa: 27. 6. 2014

Upravené dňa: 3. 3. 2023