Zoznam článkov  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Zoznam vedeckých, odborných článkov a publikácií sa nachádza v priečinku "o autorovi"

na tejto linke


Zoznam článkov duchovného (náboženského) charakteru

uverejnených v časopisoch a na web stránkach

(čítaj ďalej)Články uverejnené v časopise Solas

Plnosť Božieho zaopatrenia (Solas číslo 1, zima 2008, str. 2-3)

Posvätenie (Solas číslo 1, zima 2008, str. 4-10)

Na päťdesiaty deň (Solas číslo 2, jar 2009, str. 2-3)

Solas gratia (Solas číslo 2, jar 2009, str. 4-7; článok redakcie)

Všetkým, ktorí ho prijali (Solas číslo 3, leto 2009, str. 35-40; spoluautor: Peter Vajda)

Stvorení k chvále a uctievaniu (Solas číslo 4, jeseň 2009, str. 2-6)

Ovocie, ktoré zostáva (Solas číslo 5, zima 2009, str. 2-4; článok redakcie)

O ovocí Ducha (Solas číslo 5, zima 2009, str. 4-11)

Poznanie Boha (Solas číslo 6, jar 2010, str. 2-4; článok redakcie)

Vzkriesený (Solas číslo 6, jar 2010, str. 21-23)

Vyvýšený a Oslávený (Solas číslo 6, jar 2010, str. 24-25)

Utrpenie veriaceho (Solas číslo 7, leto 2010, str. 2-3; článok redakcie)

Vojdi do svojej komôrky (Solas číslo 8, jeseň 2010, str. 2; článok redakcie)

O nič sa nestarajte (Solas číslo 8, jeseň 2010, str. 3)

Prišiel, aby slúžil (Solas číslo 9, zima 2010, str. 2-4; článok redakcie)

Ospravedlnený v Kristovi (Solas číslo 10, jar 2011, str. 3; článok redakcie)

Pred súdnou stolicou Kristovou (Solas číslo 10, jar 2011, str. 18-19)

Hľa, Baránok Boží! (Solas číslo 14, jar 2012, str. 2)

Všetkým národom (Solas číslo 15, leto 2012, str. 2)

Pavlove misijné cesty (Solas číslo 15, leto 2012, str. 13-19)

Ukončenie Pavlových misijných ciest (Solas číslo 15, leto 2012, str. 19-20)

Pavlova cesta do Ríma (Solas číslo 16, jeseň 2012, str. 9-11)

Listy z väzenia a pastoračné epištoly (Solas číslo 16, jeseň 2012, str. 12-15)

Raná cirkev a rímska štátna moc (Solas číslo 17, zima 2012, str. 38-39)

Konflikt ranej cirkvi s judaizmom (Solas číslo 17, zima 2012, str. 40-42)

Hospodinove slávnosti (Solas číslo 18, jar 2013, str. 9-16)

Ustanovenie Večere Pánovej (Solas číslo 18, jar 2013, str. 17-18)

Ukrižovanie Ježiša Krista chytrosťou a ľsťou (Solas číslo 18, jar 2013, str. 19-21)

Neodchádzajte z Jeruzalema (Solas číslo 19, leto 2013, str. 2)

Slávnosť prvotiny chlebov (Solas číslo 19, leto 2013, str. 3-5)

Veľká noc (Pascha) Židov (Solas číslo 19, leto 2013, str. 6-11)

Hospodinove slávnosti - 5 (Solas číslo 20, jeseň 2013, str. 20-26)

Láska ako dar (Solas číslo 21, zima 2013, str. 2)

Prijať Pána Ježiša Krista (Solas číslo 21, zima 2013, str. 17-20; v spoluautorstve s: Peter Vajda)

O manželstve v dejinách ľudstva (Solas číslo 21, zima 2013, str. 29-39; v spoluautorstve s: Peter Vajda)

Čo s manželstvom predtým rozvedených? (Solas číslo 22, jar 2014, str. 21-24)

Kto prebýva vo veriacom? (Solas číslo 22,jar 2014, str. 21-24; spoluautor: Peter Vajda)

Žena je slávou mužovou (Solas číslo 22, jar 2014, str. 28-39)

Určenie dátumu Veľkej noci (Solas číslo 22, jar 2014, str. 41-43)

Dodatok k článku Žena je slávou mužovou (Solas číslo 23, leto 2014, str. 27)

Budova kresťanskej viery (Solas číslo 23, leto 2014, str. 28-31)

Pokánie z mŕtvych skutkov (Solas číslo 23, leto 2014, str. 32-35)

Rozpoznanie falošného základu (Solas číslo 24, jeseň 2014, str. 35-36)

Stavanie na skale (Solas číslo 24, jeseň 2014, str. 36-40)

Boh zjavený v tele (Solas číslo 25, zima 2014, str. 2-4)

Učenie o viere (Solas číslo 25, zima 2014, str. 27-30)

Evanjelium – Božia moc (Solas číslo 26, jar 2015, str. 2-3)

Viera a nádej (Solas číslo 26, jar 2015, str. 35-37)

Nadovšetko si stráž svoje srdce (Solas číslo 27, leto 2015, str. 17-20)

V abrahámovskej viere (Solas číslo 28, jeseň 2015, str. 11-14)

Uverenie v evanjelium (Solas číslo 28, jeseň 2015, str. 22-28)

Viera v zasľúbenia (Solas číslo 29, zima 2015, str. 11-16)

Čo Písmo učí o krstoch – úvod (Solas číslo 30, jar 2016, str. 19-25)

Jánov krst (Solas číslo 31, leto 2016, str. 18-22)

Z Galiley k Jordánu (Solas číslo 31, leto 2016, str. 23-27)     Články v mimoriadnych číslach časopisu Solas

     Biblický pohľad na vedu (Solas 1. mimoriadne číslo, február 2009, str. 7-10)

     Zafarbenie krídiel motýľov vydáva svedectvo (Solas 1. mimoriadne číslo, február 2009, str. 11-18)

     Veda o vzniku (života) (Solas 1. mimoriadne číslo, február 2009, str. 19-21)

     Kresťanské korene modernej vedy (Solas 2. mimoriadne číslo, máj 2010, str. 9-13)

     Biblický pohľad na vedu (Solas 2. mimoriadne číslo, máj 2010, str. 13-14)

     Svedectvo fotonických štruktúr a štruturálnych farieb (Solas 3. mimoriadne číslo, máj 2011, str. 44-51)

     Desať otázok a odpovedí na tému Evolúcia a Boh (Solas 4. mimoriadne číslo, marec 2015, str. 23-28)

     Evolučné učenie - stručný historický pohľad  (Solas 5. mimoriadne číslo, december 2015, str. 1-7)

     Neúspech materializmu a Darwinovho učenia (Solas 6. mimoriadne číslo, marec 2016, str. 18-24)Články uverejnené v iných časopisoch

Biblický pohľad na vedu (Zmena a rast číslo 5, 2006, str. 17-19; číslo 13, jar 2008, str. 41-44 - retlač článku).

Vedci diskutujú o "vzniku" života (Zmena a rast číslo 5, 2006, str. 20-21).

Čo potom, keď sa už stalo? (Zmena a rast číslo 10, 2007,  str. 40-42).

Vesmír mal počiatok – 1. časť (Zmena a rast číslo 10, 2007, str. 20-21).

Vesmír mal počiatok – 2. časť (Zmena a rast číslo 11, 2007 str. 42-45).

Vesmír mal počiatok – 3. časť (Zmena a rast číslo 12,2007, str. 42-44).

Čo je teológia? – 1. časť (Zmena a rast číslo 11, 2007, str. 33-35)

Čo je teológia? – 2. časť (Zmena a rast číslo 12, 2007, str. 36-39)

Zjavenie (Zmena a rast číslo 13, jar 2008, str. 17-19).

Presne nastavený vesmír (Zmena a rast číslo 13, jar 2008, str. 44-46).

Chráňte sa pred filozofiou (Zmena a rast číslo 14,  leto 2008, str. 7-16).

Privilegovaná planéta (Zmena a rast číslo 14, leto 2008 str. 36-39).


Mýtus evolúcie (Porta Communitatis, 1/2006, str. 5)

Evolúcia a Boh - odpovede na 10 otázok (Dialóg číslo 6-7, 2009, str. 14-17)


Zaostrené na vedu (Logos 3/2009 marec, str. 24-26)

Vesmír mal počiatok (Logos 6/2009 jún, str. 16-22)

Je čas iba fyzikálna veličina? (Logos 4/2011 apríl, str. 20-22)

Evolučné učenie – stručný historický pohľad (Logos 5/2016, str. 28-34)

Hérakleitos z Efezu (Logos 5/2016, str. 36-37)
Články uverejnené na osobnej web stránke

Zoznam článkov kategórie: viera – základy

Zoznam článkov kategórie: biblické učenia

Zoznam článkov kategórie: o Biblii

Zoznam článkov kategórie: o cirkvi

Zoznam článkov kategórie: evanjelium

Zoznam článkov kategórie: výklady

Zoznam článkov kategórie: vyučovanie

Zoznam článkov kategórie: úvahy

Zoznam článkov kategórie: stvorenie a veda

Zoznam článkov kategórie: čo píšu iní

Zoznam článkov kategórie: kontradikcie

Zoznam článkov je priebežne doplňovaný.Vytvorené dňa: 27. 6. 2014.

Upravené dňa: 20. 11. 2014.