Zoznam publikácií náboženského charakteru  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   
• Drahoslav Vajda: Kľúče nebeského kráľovstva, A-alef Ostrava 2001, 16 str., ISBN: 80-968539-6-1

Drahoslav Vajda: Kľúče nebeského kráľovstva, MSEJK, Bratislava 2004, 16 str., ISBN: 80-88891-46-9

Drahoslav Vajda: Pane, Pane!, MSEJK, Bratislava 2005, 23 str., ISBN: 80-88891-65-5

• Drahoslav Vajda: Žena, neodchádzaj od muža, MSEJK, Bratislava 2005, 26 str., ISBN: 80-88891-75-2

Drahoslav Vajda: Veda verzus Darwin, MSEJK, Bratislava 2006, 47 str., ISBN: 80-88891-98-1

Drahoslav Vajda: Stráž svoje srdce (ako súčasť publikácie „Dr. Pálhegyi Ferenc, Dr. Faluds András, Sípos Ete Álmos: Homosexualita vo svetle Biblie“, MSEJK, Bratislava 2011, str. 87-106, ISBN Tvrdá väzba: 978-80-89279-60-9, ISBN Brožovaná väzba: 978-80-89279-55-5

Drahoslav Vajda: Žena je slávou mužovou, MSEJK, Bratislava 2014, 27 str., ISBN: 978-80-8158-010-9


Vytvorené: 27. 6. 2014

Upravené:  23. 02. 2023