osobný profilDoc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.


Po ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity J. A. Komenského v Bratislave v roku 1964 v odbore experimentálna fyzika pôsobil ako pedagogicko-vedecký pracovník na Žilinskej univerzite v Žiline. Prednášal všeobecnú fyziku pre denné a diaľkové formy inžinierskeho štúdia. Vo výskumnej práci sa venoval vyšetrovaniu vlastností polovodičových materiálov v silných elektrických a magnetických poliach a neskôr vyšetrovaniu fázových prechodov vo feroelektrických látkach ultrazvukom.


Po tom, ako v roku 1992 uveril v Ježiša Krista, slúžil aj zvesťou evanjelia medzi študentmi.

V súčasnosti sa venuje hlavne publicistike. Je predsedom občianskeho združenia Solas, zodpovedným redaktorom časopisu Solas a riadi vydavateľstvo SOLAS.


 
Vyznanie viery

Nasledovné riadky plne nevystihnú úplnosť vďaky môjho vzťahu k môjmu Stvoriteľovi, Vykupiteľovi a Pánovi, ale aspoň z čiastky odrazia a načrtnú to, čo som z jeho milosti dostal a dostávam v živote s ním a za čo mu s vďakou a pokorou vzdávam úctu a velebím ho.

Čítať ďalej...
 
Vedecké a odborné publikácie - zoznam

Zoznam graduačných a pedagogických prác; zoznam publikácií uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch; ohlasy na uverejnené publikácie; podiel na riešení úloh štátneho základného, rezortného a fakultného plánu výskumu.

Čítať ďalej...
 
Náboženské publikácie - zoznam

Zoznam publikácií, článkov, audio a videozáznamov uverejnených v časopisoch a na web stránkach sa nachádza na adrese: Zoznam článkov duchovného (náboženského) charakteru.