sémiológia, sémiotika

Z etymologického hľadiska je sémiológia (od gr. sémeion, znak) vedou o znakoch. Výraz bol pôvodne používaný v lekárskej terminológii a označoval štúdium symptómov (príznakov).

 

Pred niekoľkými rokmi sémiológiu vystriedala sémiotika. Zaoberá sa predovšetkým skúmaním vzťahov medzi znakmi a symbolmi (v najširšom slova zmysle).