šialenstvo

V psychológii obecný pojem pre rôzne formy pomätenia a duševných chorôb. Moderná psychiatria sa snaží tieto poruchy deliť na neurózypsychózy a pojmu šialenstvo sa skôr vyhýba.

 

Hranice medzi šialenstvom a duševným zdravým je ťažko stanoviť. Každá spoločnosť vidí v „šialenstve“ nejaký súhrn rysov, pôvodne nápadných ako odchýlky od priemeru. Takže v rade tradičných spoločností by ten, koho by sme my označili za šialenca, bol pozitívne prijímaný ako nadradený, pretože v ňom prebýva „duch“ a teda je povolaný k dôležitým úlohám.