signifikát

(lat. significans, označovaný): Označuje sa ním na rozdiel od signifikanta, ktorý je jeho nositeľom, to, čo tradične nazývame obsahom pojmu, ako ho vyjadruje znak či slovo.