sila

Princíp pohybu, jednania, poprípade nátlaku (silová hra, politika „ustúpiť sile“).

 

V morálke hovoríme o duševnej sile a sile osobnosti a máme tým na mysli „energiu“, ktorú niekto vkladá do svojho jednania. Duchovné a mravné sily znamenajú moc myšlienok a hodnôt v dejinách.

 

Vo fyzike...