singulárny, singularita

V obecnom slova zmysle znamená niečo ojedinelé, výnimočné.