skepticizmus

(z gr. skepsis, videnie, skúmanie, pochybnosť): Nauka, podľa ktorej duch nemôže dosiahnuť pravdu. Skeptik, ktorý tvrdí, že nič sa nedá z istotou poznať, len potlačuje svoj úsudok a zaujíma postoj trvalého a všeobecného pochybovania.