škola

(z gr. scholé, lat. schola, ktoré pôvodne znamenalo prázdno, voľný čas, prípadne čas k štúdiu): Slovo sa prenieslo na študijné inštitúcie, školy v dnešnom slova zmysle, ktoré sú scholé v tom zmysle, že sa tu nejedná o obživu ani službu. Odtiaľ v stredoveku vzniklo označenie scholastická (školská) filozofia.

 

Inak škola znamená skupinu filozofov, ktorí pod vedením majstra na určitom mieste hlásajú spoločnú náuku. Tak sa hovorí o Platónovej Akadémii, o Aristotelovom Lýceu alebo o Epikurovej Záhrade. Predovšetkým v súčasnosti znamená skupinu mysliteľov, či umelcov či vedcov, ktorý sa hlásajú k tomu istému prúdu.