sociabilita

Charakterizuje toho, kto rád žije v spoločnosti druhých alebo vykazuje spôsobilosť žiť v spoločnosti.