stoicizmus

Stoické učenie je založené na myšlienke, že šťastie spočíva v nezávislosti na vonkajších okolnostiach.