stroj

Stroj je súbor dielov zostavených tak, aby sa dosiahlo daného účinku.