stvorenie

V židovstve a kresťanstve termín stvorenie označuje akt, ktorým Boh uviedol svet do existencie z ničoho. Toto bolo cudzie gréckej filozofii.