subjekt

(lat., subjectum je gr., hypokeimenon, podložie, základ): Tento pojem sa používa v rôznych významoch. V tradičnej metafyzike je subjekt opakom atribútu a ako synonymum substancie alebo substrátu označuje súcno, ktorému sa pripisujú zmeny a akcidenty.

 

Logický subjekt – oproti predikátu – je to, čomu sa vetou niečo prisudzuje alebo upiera.

 

Pre psychológa a lekára je subjektom ten, kto je podrobený pozorovaniu alebo skúškam.

 

V politickom význame stojí subjekt proti vládcovi a označuje indivíduum, podrobené absolútnej moci štátu.

 

Z hľadiska teórie poznania stojí subjekt proti objektu (alebo poznávanej veci) a predstavuje poznávajúceho.