subjektívny, subjektivizmus, subjektivita

Subjektívne je to, čo patrí subjektu: tým, že má vedomie a tým, že sa líši od ostatných (výraz v tomto význame môže mať pejoratívny význam).

 

Každá tendencia alebo teória privilegujúca subjekt pred objektom sa nazýva subjektivizmom. Tento výraz má často pejoratívny význam a môže byť používaný v rôznych oblastiach.