substancia

(z lat., substare, byť naspodku, a substantia, to, čo je naspodku, základ, podložie):

 

To, čo trvá samo o sebe, a pod všetkým; čo sa zdá a javí. V protiklade k atribútu je substancia nosičom zmien to jest kvalít a aksidens. V tomto zmysle je synonymom substrátu.

 

Tento pojem znamená tiež to, čo je príčinou samo seba, t.j. vec, ktorá pre svoju existenciu potrebuje len samu seba, bez pôsobenie vonkajšej príčiny.