stan

Prenosná konštrukcia z látky alebo kože, ktorú podopierajú stanové koly. Často býva upevnená lanami napnutými od kolov ku kolíkom, zatlčenými do zeme okolo stanu.


Stany patria medzi najstarší druh prístrešia, ktorý si človek sám postavil (Genezis 4:20, 9:21). Obvykle v nich bývali kočovné a polokočovné kmene. Praotcovia hebrejov bývali tiež v stanoch (Genezis 18.1+6+9 a ďalšie) a ich ženy mali niekedy svoje vlastné stany (Sára, Genezis 24:67; Jakob, Lea služky, Ráchel, Genezis 31:33), zrejme hneď v susedstve stanov svojich vlastných manželov. Izraelci bývali v stanoch počas svojho putovania z Egypta do Kanaánu (2. Mojžišova 16:16, 33:8+10; 4. Mojžišova 16:26, 19:14), ale pri osídľovaní Kanaánu si už stavali trvalejšie obydlia.


Termín "stan" slúžil aj k označeniu akéhokoľvek obydlia (nielen doslovne; pozri 1. Kráľov 8:66; 2. Kráľov 13:5).


Pozri heslá: stánok, prístrešok, sukót.


Vytvorené dňa: 28. 04. 2013.

Upravené dňa: 28. 04. 2013.