stánok

Slovo, ktoré sa používa ako preklad hebr. sukká, ktoré označuje jednoduchý dočasný príbytok, vyrobený zo spletených vetiev (Nehemiáš 8:14-17).


Tento typ stavby sa uplatňoval obzvlášť pri výročnej slávnosti stánkov (2. Mojžišova 23:34; 5. Mojžišova 16:13), pri vojenských výpravách a v poľnohospodárstve ako prístrešok chrániaci pred slnkom (pozri Jób 27:18; Jonáš 4:5) alebo pre dobytok (Genezis 33:17).


V dnešnej našej slovenčine (kultúre) sa slovo stánok používa viac v zmysle: 1. jednoduchý nízky prístrešok ako pouličná predajňa (novinový stánok) alebo kiosk (kvetinový kiosk) alebo búdka.


2. sídlo. V tomto druhom prípade sa dnešný význam termínu stánok, zhoduje s biblickým významom.


Pozri tiež heslá: stan, sukót, prístrešok.


Vytvorené dňa: 28. 04. 2013.

Upravené dňa: 28. 04. 2013.