Obsah kategórie "o cirkvi" PDF Tlač Email
Autor: Drahoslav Vajda   


…zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti

Matúš 16:18

Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek  kategórie "o cirkvi"Neodchádzajte z Jeruzalema


Cirkev prvorodených (séria článkov)

Ale ste pristúpili k slávnostnému zhromaždeniu a k zboru prvorodených (Židom 12:22-23)


1. Úvod

2. Pôvod (etymológia) a zmysel (definícia)slova cirkev

 • Doba vzniku Cirkvi
 • Založená na Kristu
 • Zmocňovaná Svätým Duchom
 • Zahrňuje všetkých ľudí

3. Doba vzniku Cirkvi

4. Biblické výrazy (obrazy) vzťahujúce sa na Cirkev

 • Vykúpení z postavenia otrokov...
 • Boží ľud
 • Telo Kristovo
 • Chrám Ducha
 • Nevesta Kristova
 • Iné obrazy


5. Charakter Cirkvi (miestna a všeobecná; viditeľná a neviditeľná)

6. Vzťahy Cirkvi určujúce jej charakteristické rysy a postavenie

 • Vzťah Cirkvi ku kráľovstvu
 • Vzťah Cirkvi a Izraela
 • Vzťah Cirkvi k tomuto veku
 • Vzťah Cirkvi ku Kristu Ježišovi
 • Vzťah Cirkvi k Svätému Duchu


7. Účel Cirkvi

8. Použité texty

Vytvorené: 30. mája 2012
Upravené:  27. 2. 2023