s
stoicizmus

Stoické učenie je založené na myšlienke, že šťastie spočíva v nezávislosti na vonkajších okolnostiach.

 
stroj

Stroj je súbor dielov zostavených tak, aby sa dosiahlo daného účinku.

 
štruktúra, štrukturalizmus

(z lat., struere, zostavovať, usporiadavať): Štruktúru stvorí súbor prvkov, pričom každý prvok má zmysel len vo vzťahu k ostatným a modifikácie hoci len jediného prvku vedie k modifikácii celku.

Čítať ďalej...
 
stvorenie

V židovstve a kresťanstve termín stvorenie označuje akt, ktorým Boh uviedol svet do existencie z ničoho. Toto bolo cudzie gréckej filozofii.

 
štýl

(z gr. stylos, stĺp): V estetike označuje súbor vlastností vyjadrujúcich jedinečnosť diel istej doby alebo určitého umelca, a to vo všetkých oblastiach. V obecnejšom slova zmysle štýl odkazuje i na typ umenia v určitej krajine, epoche, regióne (štýl gotický, štýl bretónsky atď.).

 
subjekt

(lat., subjectum je gr., hypokeimenon, podložie, základ): Tento pojem sa používa v rôznych významoch. V tradičnej metafyzike je subjekt opakom atribútu a ako synonymum substancie alebo substrátu označuje súcno, ktorému sa pripisujú zmeny a akcidenty.

Čítať ďalej...
 
subjektívny, subjektivizmus, subjektivita

Subjektívne je to, čo patrí subjektu: tým, že má vedomie a tým, že sa líši od ostatných (výraz v tomto význame môže mať pejoratívny význam).

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 7 z 12