s
spravodlivosť

Pojem spravodlivosti zahrňuje ne jednej strane morálny princíp požadujúci rešpektovanie právnej normy, na druhej strane cnosť spočívajúcu v rešpektovaní práv druhých.

 
srdce

hebr. léb, lébáb má v Biblii dvojaký význam:

1. Niekedy označuje telesný orgán človeka a aj zvieraťa (Jób 41:15, por. Daniel 45:13; Exodus 28:29 a ď.;

Čítať ďalej...
 
stan

Prenosná konštrukcia z látky alebo kože, ktorú podopierajú stanové koly. Často býva upevnená lanami napnutými od kolov ku kolíkom, zatlčenými do zeme okolo stanu.

Čítať ďalej...
 
stánok

Slovo, ktoré sa používa ako preklad hebr. sukká, ktoré označuje jednoduchý dočasný príbytok, vyrobený zo spletených vetiev (Nehemiáš 8:14-17).

Čítať ďalej...
 
šťastie

Na rozdiel od prostého potešenia či rozkoše, ktoré sa obecne považujú za neúplný a pomíňajúci sa stav, sa šťastie chápe buď negatívne ako neprítomnosť strasti/starosti (Epikuros), alebo častejšie pozitívne ako „uspokojenie všetkých našich náklonností“ (Kant), dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. 

Čítať ďalej...
 
štát

Štát je novoveké slovo (z tal. stato, stav) na označenie organizovanej spoločnosti, ktorá má vládu, ktorej je vyhradený výkon moci a práva, a chápe sa ako právny, mocenský, prípadne morálny subjekt voči iným podobne organizovaným spoločnostiam. Štát nutne zahrňuje tiež politické, právne, vojenské inštitúcie. Územie štátu obsahuje všetky jeho administratívne časti (zeme, krajiny, okresy, atď.). Moderný štát sa od Jeana Bodina chápe laicky, to je nezávisle na božskej moci, ktorá by mala byť zverená jeho hlave, ale tiež nezávislá na prírode. Odvoláva sa len na svoje vlastné dejiny a na legitimitu vladára.

 
štátny záujem

(franc. raison d´État): Zásada, ktorej sa dovoláva národ alebo štát, aby sa ospravedlnil, keď musí pre dosiahnutiu svojich cieľov alebo zaistenie vlastnej nedotknuteľnosti postupovať v rozpore s vlastnými princípmi.

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 6 z 12