s
signifikát

(lat. significans, označovaný): Označuje sa ním na rozdiel od signifikanta, ktorý je jeho nositeľom, to, čo tradične nazývame obsahom pojmu, ako ho vyjadruje znak či slovo.

 
sila

Princíp pohybu, jednania, poprípade nátlaku (silová hra, politika „ustúpiť sile“).

Čítať ďalej...
 
singulárny, singularita

V obecnom slova zmysle znamená niečo ojedinelé, výnimočné.

 
skepticizmus

(z gr. skepsis, videnie, skúmanie, pochybnosť): Nauka, podľa ktorej duch nemôže dosiahnuť pravdu. Skeptik, ktorý tvrdí, že nič sa nedá z istotou poznať, len potlačuje svoj úsudok a zaujíma postoj trvalého a všeobecného pochybovania.

 
škola

(z gr. scholé, lat. schola, ktoré pôvodne znamenalo prázdno, voľný čas, prípadne čas k štúdiu): Slovo sa prenieslo na študijné inštitúcie, školy v dnešnom slova zmysle, ktoré sú scholé v tom zmysle, že sa tu nejedná o obživu ani službu. Odtiaľ v stredoveku vzniklo označenie scholastická (školská) filozofia.

Čítať ďalej...
 
skúsenosť

V bežnom zmysle je skúsenosť vedenie a schopnosť (v istom slova zmysle aj zručnosť) nadobudnuté životnou praxou, ktoré obohacujú myslenie a osobnosť. Z pohľadu teórie poznania je to schopnosť zachytávať skutočnosť buď zmyslovou intuíciou (vonkajšia skúsenosť), alebo psychologickou intuíciou (vnútorná skúsenosť).

 
skutočný, skutočnosť

Adjektívum skutočný sa týka vecí a označuje to, čo je dané, čo fakticky existuje. Teda je v protiklade ako k tomu čo je zdanlivé a klamné, tak aj k tomu, čo je abstraktné, predstavové alebo poznateľné, lebo realita predpokladá konkrétnu existenciu.

Čítať ďalej...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

Strana 3 z 12