Najnovšie články

Obsah kategórie "čo píšu iní"  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Preto musíme tým viacej pozorovať na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo.


Židom 2:1

Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "čo píšu iní"
Trumf ukrižovaného (séria výpiskov z knihy Erich Sauer:Triumf ukrižovaného, vyd. A-alef, Ostrava 1996).

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.

Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.

V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí…

(Ján 1:1-4 ).


Príchod z výsosti

Zjavenie Spasiteľa sveta

Vtelenie - historická skutočnosť

Posolstvo o nebeskom kráľovstve


V tvorbe výpiskov z Ericha Sauera sa pokračuje.

Vytvorené: 30. január2013.

Upravené:  14. júna 2014Rôzne iné články kategórie "čo píšu iní"

     Božie slovo je naša najvyššia autorita (Charles Haddon Spurgeon)

     Ženskosť Debory (Barbara K. Mouser)

     Jóbova spravodlivosť (Peter Vajda)

     Odstránenie prekážok zapríčinených hriechom (Administrátor)

     Stručné preskúmanie Spoločného vyhlásenia (Robert M. Zins)

Vytvorené dňa: 14. 6. 2014

Upravené dňa:  28. 3. 2023