Najnovšie články

Obsah kategórie "úvahy"  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia,

to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!


Rímskym 12:2
Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "úvahy"
Malé úvahy o veľkých veciach (séria článkov)

Séria článkov Malých úvah o veľkých veciach je venovaná doslova malým úvahám o rôznych biblických, duchovných, témach. Ide v nich o malé zastavenie a zamyslenie nad otázkami, ktoré sú pre praktický duchovný život potrebné a dôležité.


           Cesta spasenia hriešnika

           Láska ako dar
Úvahy o teológii (séria článkov)


        Čo je teológia? 1. časť

        Čo je teológia? 2. časťRôzne články kategórie "úvahy"


      Na pätdesiaty deň

      Poznanie Boha I

      Buďte svätí, lebo ja som svätý

      Odpúšťajme

Vytvorené dňa: 14. 6. 2014.

Upravené dňa:  14. 6. 2014.