Najnovšie články

Obsah kategórie "výklady"  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom,

ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a aby sme rozumne a spravedlive a pobožne žili na tomto svete


Títovi 2:11-12

Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "výklady"     Kľúče nebeského kráľovstva

     Či sme neprorokovali v tvojom mene?

     Trúba veľkého zvuku a trúba Božia

Vytvorené dňa: 14. 6. 2014.

Upravené dňa: 14. 6. 2014.